Laboratorium wydziałowe PDF Drukuj

W ramach projektu utworzone zostanie laboratorium, wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, gdzie studenci wszystkich kierunków zamawianych będą mogli zapoznać się z metodami pracy inżyniera. W Laboratorium znajduje się:

 1. Skaner 3D
  Technologia skanowania 3D może być zastosowana w każdym punkcie typowego procesu wytwarzania, oszczędzając czas, pieniądze i materiał. Wiele biur wzornictwa przemysłowego nadal wykorzystuje modele gliniane do przedstawienia swoich idei. Skanowanie 3D może być zastosowane w fazie koncepcji do cyfrowego przedstawienia obiektu, a następnie do wykonania wizualizacji fotorealistycznej. W kolejnym etapie, utworzone modele geometryczne mogą być wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń inżynierskich przy wykorzystaniu systemów z metody elementów skończonych lub brzegowych. Aby studenci mogli rozwijać swoje umiejętności na wysokim poziomie muszą pracować na sprzęcie najwyższej klasy. Będą mogli z niego korzystać studenci wszystkich kierunków zamawianych w ramach zajęć: zapisu konstrukcji, modelowania form przemysłowych, systemów modelowania 3D, nowoczesnego projektowania.

 2. Drukarka 3D
  Uzupełnieniem skanera przestrzennego jest drukarka 3D, która po fazie projektowania od razu umożliwi wykonanie gotowego produktu. Nie ma potrzeby wykonywania prototypowych form lub kosztownych i czasochłonnych działań za pomocą urządzeń CNC. Gotowy wizualnie produkt można od razu przedstawić. Ponadto można zweryfikować błędy konstrukcyjno-wizualne. Używanie Skanera oraz Drukarki 3D znacznie skraca okres projektowania, a studentom umożliwia kontakt z technologiami i metodami pracy, z którymi mogą się spotkać w przedsiębiorstwach, w których zostaną zatrudnieni. Będą mogli z niego korzystać studenci wszystkich kierunków zamawianych na różnych zajęciach.

 3. Laser pomiarowy z oprzyrządowaniem
  Sprzęt ten pozwala studentom na wykonanie nowoczesnych, bezdotykowych, zautomatyzowanych zadań pomiarowych przestrzeni roboczej obrabiarki oraz na wykrywanie i rozpoznawanie przedmiotów przestrzeni roboczej robota. Wykorzystywany będzie głównie przez studentów kier. Maechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka.

 4. Stanowisko do szkolenia Układy regulacji automatycznej (URA)
  W ramach przedmiotu URA przewiduje się zapoznanie słuchaczy z wybranymi elementami układów regulacji, przede wszystkim z różnymi rodzajami regulatorów i urządzeń pomiarowych. Doborem nastaw regulatorów ciągłych i stosowaniem regulatorów predykcyjnych. W ramach zajęć słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności doboru elementów, obsługi i projektowania układów regulacji automatycznej. Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonanie w ramach zajęć projektu i budowy układu regulacji automatycznej na rzeczywistych elementach układów automatyki. Na sprzęt składać się będzie: regulator analogowy PID, zawór z siłownikiem elektropneumatycznym, piecyk kalibracyjny do termopar.

 5. Rozproszone systemy pomiarowe
  W ramach przedmiotu słuchacze zdobędą umiejętności budowania nowatorskich systemów pomiarowych z wykorzystaniem sieci ethernet. Niezbędny sprzęt do zrealizowania wymienionych zadań to: serwer portu szeregowego 2 szt., karta pomiarowa PCI, bezprzewodowy konwerter transmisji 3 szt.

 6. Serwer
  Serwer do obsługi specjalistycznych kursów zakończonych certyfikatami na kierunku Informatyka potrzebny jest do sprawnego zarządzania szkoleniami, przechowywania i umożliwiania sprawnego dostępu do materiałów szkoleniowych, a po zakończeniu szkoleń - dla wszystkich studentów kierunku zamawianego.

 7. Stanowisko do szkolenia Programowanie PLC Simatic S2
  Wyposażenie stanowiska pozwoli studentom podczas szkolenia oraz w trakcie innych zajęć kierunkowych na obsługę i programowanie najnowszej generacji programowalnych sterowników logicznych f-my SIEMENS.

 8. Stanowisko robotów dla interdyscyplinarnego koła naukowego
  Stanowisko daje możliwość zbudowania laboratorium robotyki na bazie robotów mobilnych oraz atrakcyjnego rozwoju poprzez „zabawę". W ramach koła istnieje możliwość stworzenia grup zadaniowych i zaktywizowania studentów do nauki oraz zorganizowania „zawodów" w programowaniu i budowie minirobotów na bazie zestawów LEGO, Hexor.
  Stanowisko obejmuje: robot Hexor 3 szt. robot mobilny 2szt., Lego robot - 4szt.

 9. Laboratorium symulujące elastyczny system produkcyjny („Mikrofabryka")
  W ramach laboratorium będą wykonywane projekty polegające na budowie zautomatyzowanych stanowisk roboczych linii produkcyjnych. Interdyscyplinarne grupy studentów będą projektować modele systemów wytwórczych obejmujących budowę stanowisk produkcyjnych wykorzystujących roboty przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie, elementy transportu międzystanowiskowego, systemy optycznej kontroli jakości, programy komputerowe, PLC sterującymi elementami tych systemów, do których będzie wykonana dokumentacja konstrukcyjno-ruchowa. Rozwiązywanie problemów będzie odbywać się w ramach części zajęć dydaktycznych oraz wykonywania prac dyplomowych w oparciu o laboratorium symulacyjne elastycznego systemu produkcyjnego. Laboratorium to łączyć będzie elementy automatyki i robotyki przemysłowej, modułów wytwórczych CNC i montażowych, kontroli optycznej połączone z komputerowymi systemami wizualizacji i kontroli przebiegu procesu, co całościowo będzie tworzyć mikrofabrykę. Rozwiązywanie problemów praktycznych z obszarów mechaniki, budowy maszyn, automatyki, robotyki i informatyki z wykorzystaniem wyżej wymienionego laboratorium pozwoli studentom zetknąć się z problemami i metodami ich rozwiązywania, które przyjdzie im rozwiązywać w pracy zawodowej w warunkach rzeczywistych systemów produkcyjnych.
 
Aktualności
08.12.14    | Listy studentów którym przyznano stypendia motywacyjne w ramach projektu: „INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”
Poniżej przedstawiamy listy studentów którym przyznano stypendia motywacyjne w ramach projektu: „INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”
> Więcej
08.12.14    | Listy rankingowe studentów, którzy spełniają wymagania do otrzymania stypendium motywacyjnego w ramach projektu : „Inżynier na miarą XXI wieku”
Poniżej przedstawiamy listy rankingowe studentów, którzy spełniają wymagania do otrzymania stypendium motywacyjnego w ramach projektu :  „Inżynier na miarą XXI wieku”
> Więcej
01.12.14    | IV Międzynarodowa Konferencja „Inżynier XXI wieku” – harmonogram wraz z listą zgłoszonych referatów

W dniu 05 grudnia 2014 roku o godzinie 08:15 w sali L128 rozpocznie się IV Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku”.

> Więcej