O projekcie PDF Drukuj

Kierunki zamawiane są projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Badania rynku pracy dowodzą, że od 10 lat pogłębia się dysproporcja pomiędzy studentami nauk humanistycznych i ścisłych. W efekcie w dynamicznie rozwijającej się gospodarce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny nauk technicznych. Celem tego przedsięwzięcia jest więc wypełnienie powstałej luki na rynku pracy i wykształcenie absolwentów, którzy będą stanowić wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską w nowoczesnych, innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Projekt realizowany  przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pt. „Inżynier na miarę XXI wieku" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy kierunków inżynierskich (I stopnia, studia stacjonarne):
 1. Mechaniki i Budowy Maszyn
 2. Automatyki i Robotyki
 3. Informatyki

oraz kierunków magisterskich (II stopnia, studia stacjonarne)

 1. Mechaniki i Budowy Maszyn.

Dzięki dodatkowym środkom z Unii Europejskiej w ramach projektu możemy zadbać o:

 • wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki i technologii informacyjnych,
 • dodatkowy program stypendialny dla studentów kierunków zamawianych (maksymalna kwota stypendium to nawet 1 000 zł miesięcznie),
 • zwiększenie liczby kobiet kształcących się na zamawianych kierunkach,
 • polepszenie warunków kształcenia dla osób niepełnosprawnych,
 • wzbogacenie oferty dydaktycznej poprzez dodatkowe kursy i szkolenia, autorskie wykłady wybitnych specjalistów, specjalistyczne kursy języka angielskiego,
 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji - uzyskanie certyfikatów i uprawnień,
 • praktyczne przygotowanie zawodowe dzięki stażom, za które studenci będą otrzymywać wynagrodzenie, wizytom studyjnym w dużych przedsiębiorstwach oraz udziałowi w targach.

Okres  realizacji projektu - od 01.06.2010 do 31.03.2015.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest status studenta Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki przyjętego na kierunek zamawiany objęty projektem „Inżynier na miarę XXI wieku". Rekrutacja na kierunki zamawiane będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym na Uczelni Regulaminem Rekrutacji.

 
Aktualności
08.12.14    | Listy studentów którym przyznano stypendia motywacyjne w ramach projektu: „INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”
Poniżej przedstawiamy listy studentów którym przyznano stypendia motywacyjne w ramach projektu: „INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”
> Więcej
08.12.14    | Listy rankingowe studentów, którzy spełniają wymagania do otrzymania stypendium motywacyjnego w ramach projektu : „Inżynier na miarą XXI wieku”
Poniżej przedstawiamy listy rankingowe studentów, którzy spełniają wymagania do otrzymania stypendium motywacyjnego w ramach projektu :  „Inżynier na miarą XXI wieku”
> Więcej
01.12.14    | IV Międzynarodowa Konferencja „Inżynier XXI wieku” – harmonogram wraz z listą zgłoszonych referatów

W dniu 05 grudnia 2014 roku o godzinie 08:15 w sali L128 rozpocznie się IV Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku”.

> Więcej